Våra kattungar är avmaskade, veterinärbesiktigade, grundvaccinerade, chipmärkta & dolda-fel försäkrade i Agria. Kattungarna är tidigast klara att flytta till sina nya hem när de är 13 veckor och då säljs de med Sverak's köpekontrakt och denna text som bilaga.

Vi kan inte garantera att en katt håller för utställningscertifikat eller avel men vi erbjuder kattungar efter hälsotestade & utställda föräldrar. För oss hör hälsa, temperament och utseende ihop. Vi tycker därmed att en bra katt är en katt som följer rasstandarden, den behöver inte vara stor som ett lodjur eller flerfaldigt nominerad även om det är roligt att ställa ut sin katt. Utställningar är ett bra tillfälle att träffa likasinnade, knyta kontakter och eftersom vi tycker att utställningar är både lärorika och roliga vill vi uppmuntra våra kattungeköpare att prova på att ställa ut katten. Detta gör vi genom att stå för anmälningsavgiften på en valfri första utställning.

Vi vill att ni ska känna er trygga som köpare och vi håller även kontakt efter det att ni har fått hem kattungen. Vi kommer alltid att finnas till hands om ni behöver råd, stöd eller hjälp.

Priset för en Maine coon hos oss är 6000:- om det är någon av våra hemmavarande hanar som är pappa till kullen, och 6500-7500:- om vi har lånat hane. Ett reducerat pris förekommer endast om det finns veterinärmedicinska skäl. Köps katten enbart till sällskap erbjuder vi återbetalning av kastrerings-kostnaden mot uppvisande av veterinärkvitto & kopia av stamtavla om kastrering sker senast när katten är 1,5 år och den inte har använts i avel. Ersättning är max 500:-/hane & max 1000:-/hona. Återbetalning av kastreringskostnaden gäller dock ej kattungar som redan sålts till reducerat pris. Kattungar ämnade att användas i avel säljes endast till de som stödjer Mainecoon-kattens hälsoprogram  och testar för HD och HCM. Vi ser också helst att den som köper en avelskatt delar vår syn på hälsoarbete och vikten av att bredda avelsbasen samt att minska risken för genetiska sjukdomar.

Varför kostar en kattunge så mycket?

Vi säljer inga utekatter, våra katter är inhägnade när de vistas ute och innan vi hade möjlighet att bygga något sådant så var våra Maine Cooner varit mycket nöjda med att få gå ut på en inhägnad balkong eller i koppel. Maine Coonen är en väldigt social katt och mår inte bra av att bli lämnad ensam allt för länge så är man inte hemma mycket så vill vi gärna att katten har en katt- eller hundkompis som sällskap.

Du som köparen är skyldig att teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring på din katt och att vaccinera din katt mot kattpest/kattsnuva enligt gällande rekommendationer. Köparen förbinder sig att sköta katten väl och vid sjukdom eller skada uppsöka veterinär. Om katten ska användas i avel, så rekommenderar vi även en avel/ användbarhets-försäkring.

Om något fel på katten uppstår skall ”felet” reklameras till uppfödaren enligt konsumentköplagen. Uppfödaren har då möjlighet att åtgärda ”felet” genom ”reparation” eller omleverans (ny katt). Köparen får inte själv besluta om åtgärd, alla ”fel” måste reklameras uppfödaren.  Två undantag finns för åtgärdandet av ”fel” – 1. Om något av alternativen blir oskäligt dyrt (högre kostnader än kattens värde). 2. Om den av säljaren valda åtgärden leder till "väsentlig olägenhet" hos köparen. Här krävs det dock tungt vägande skäl till att olägenheten är väsentlig.

Om katten behöver vård som köparen anser att uppfödaren skall ersätta måste ”felet” reklameras till uppfödaren innan vård söks, då uppfödaren har rätt att välja vårdinstans och vilka vårdinsatser som skall genomföras.

Katten får ej avlivas, avyttras eller skänkas utan uppfödarens vetskap. Måste katten omplaceras önskar vi vara behjälpliga, omplaceras katten utan vår hjälp vill vi informeras om den nya ägarens namn och adress. Vi vill också informeras om katten avlider eller försvinner. Råkar katten ut för någon sjukdom som kan vara ärftlig är vi tacksamma om vi informeras om detta.

*Vi vill att ni ska känna er trygga som köpare och vi håller även kontakt efter det att ni har fått hem kattungen. Vi kommer alltid att finnas till hands om ni behöver råd, stöd eller hjälp

*Ibland söker vi fodervärdar till kattungar som vi hoppas kunna använda i avel. Det är väldigt viktigt för oss att det är rätt person som blir fodervärd och vi vill ha ett tätt samarbete med våra fodervärdar. Är du intresserad?
Hör gärna av dig till oss och berätta lite om dig själv även om vi inte har någon kull just nu.


Senast uppdaterad: 2010-01-14